Štefan Švec – GRAMATIKA FILMOVÉHO JAZYKA VÝKLAD ZÁKLADNÝCH POJMOV

Tieto učebné texty sú podkladom mojich seminárov Teórie strihovej skladby v prvých dvoch ročníkoch štúdia strihovej skladby. Sú v nich obsiahnuté základné pravidlá strihovej skladby, ich historický vývoj a následná konfrontácia so súčasnou kinematografiou. Terminológia vychádza z prác spomínaných autorov a je zaužívaná v našom akademickom i profesionálnom prostredí.

E-kniha na stiahnutie