Zborník – Komparácia edukácie európskych bábkarských škôl, tvorivé metódy a ich uplatnenie v praxi

Príspevky : prof. Ján Uličiansky (v tom čase vedúci Katedry bábkarskej tvorby, DF VŠMU), prof. Miloslav Klíma (pedagóg Katedry alternatívneho a bábkového divadla, DAMU, Praha), Mgr. Daria Ivanova (doktorandka na Kyjevskej divadelnej, filmovej a televíznej univerzite I.K. Karpenka), MgA. Katarína Aulitisová, Ing. arch. Markéta Plachá, Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD., Mgr. art. Marika Kecskésová (pedagogičky na Katedre bábkarskej tvorby, DF VŠMU), prof. Wiesław Czołpiński (prorektor Divadelnej akadémie Aleksandra Zelwerowicza vo Varšave), prof. Ida Hledíková (v tom čase prorektorka VŠMU), Mgr. art. Dušan Musil, PhD. (pedagóg
na Súkromnom konzervatóriu v Nitre).

E-kniha na stiahnutie