Ladislav Dedík – Človek v zdigitalizovanom prostredí

V súčasnosti je prístup k digitálnemu obsahu prostredníctvom médií (internet, televízia a pod.) nedeliteľnou súčasťou života spoločnosti. Aby sa kultúrne dedičstvo stalo súčasťou tohto digitálneho obsahu, musia byť zdigitalizované hmotné objekty, ktoré predstavujú jeho podstatnú časť. Takto získaný digitálny obsah predstavuje jednak zdigitalizované kultúrno- historické informácie o danom objekte a zároveň aj jeho digitálnu vizuálnu prezentáciu, resp. akýsi vizuálno-priestorový záznam, ktorý sa označuje aj ako digitálna vizualizácia.

E-kniha na stiahnutie