About vmfrankovska

This author has not yet filled in any details.
So far vmfrankovska has created 64 blog entries.

SHARE – medzinárodný festival univerzít tanca / 6. – 9. júna 2019

Hudobná a tanečná fakulta, Katedra tanečnej tvorby v spolupráci s Divadelnou fakultou VŠMU, pripravujú 2. ročník medzinárodného festivalu tanečných vysokých škôl, SHARE 2019. Music and Dance Faculty, Department of Dance Creation in cooperation with Theatre Faculty Academy of Performing Arts, are preparing second year of international festival of dance universities, SHARE 2019.   Zámerom projektu [...]

Juraj Vaculík

JURAJ VACULÍK, Made by Vaculik, AeroMobil Milá moja Alma Mater. Milujem Ťa! Neviem si predstaviť lepšiu prípravu, profesnú aj ľudskú na môj celkom pestrý život, po jej skončení. Mal som šťastie na fantastických pedagógov, inšpirátorov a hlavne neustálych podporovateľov v mojich  mnohých umeleckých vylomeninách už počas školy:-) . Ešte raz Vám ĎAKUJEM, pán Profesor Vajdička, Čorba, [...]

Marko Škop

MARKO ŠKOP, filmový režisér a producent Na VŠMU som začal chodiť v čase mečiarizmu, neboli peniaze ani na platy padagógov ani na cvičenia, spolu sme štrajkovali a na chodbičke starej budovy na Ventúrskej pri otvorenom okne fajčili ako Turci. Veľa sa odvtedy zmenilo, hlavne sa zlepšili podmienky na prácu a to je najdôležitejšie. Prajem škole do [...]

Tomáš Schramek

TOMÁŠ SCHRAMEK, tanečník Dovoľte mi zagratulovať VŠMU k veľkému jubileu. Mám krásne spomienky na tých 5 rokov, ktoré som strávil na škole. Tak isto niektoré podmienky sú aj trochu smutné, lebo niektorí spolužiaci aj profesori už nie sú na tomto svete. Keby som mal toľko rozumu vtedy, čo mám teraz, bol by som využil tie roky [...]

Sahraa Karimi

SAHRAA KARIMI, režisérka a filmárka Ja som ako režisérka a filmárka čistý produkt našej školy FTF VŠMU, všetko čo viem o filme a ako robiť, všetky ceny, čo som dostala za moje filmy, sú vďaka tomu, že som ako emigrantka dostala príležitosť študovať na FTF. Ja nielen reprezentujem svoju krajinu Afganistan, ale aj Slovensko, krajinu [...]

Ilja Ruppeldt

ILJA RUPPELDT, filmový dokumentarista Škola mi dala, okrem toho, čo má v popise práce aj dôležité kontakty, ktoré sa rozvinuli do skvelých priateľstiev a pomohli mi v prvej polovici mojej profesionálnej kariéry. A v tej druhej polovici zasa výborne pomohlo kritické myslenie, schopnosť analyzovať javy a procesy. To všetko som do seba vstrebal vďaka vynikajúcim [...]

Andrej Petrovič

Andrej Petrovič, tanečník Gratulujem k 70. výročiu školy a prajem veľa úspechov a šikovných študentov na ďalších 70 rokov. Zároveň by som sa chcel poďakovať všetkým profesorom a pedagógom od ktorých som sa mohol inšpirovať a učiť sa. Vytvorili mi podmienky, ktoré mi umožnili pokračovať v zahraničných angažmány a naberať ďalšie interpretačné aj pedagogické skúsenosti.  Veľké [...]

Patrice Pavis

prof. PATRICE PAVIS, dr.h.c. Do styku s VŠMU som sa dostal ešte keď som bol študentom v roku 1968. Neskôr som prichádzal príležitostne prednášať a opäť, tentokrát pravidelnejšie, na festival Istropolitana Projekt, a nakoniec som sa sem navrátil, keď mi bol udelený čestný titul „doctor honoris causa“. Môj pomer k VŠMU bol vždy niečo ako „láska na prvý pohľad“, alebo [...]

Matej Mináč

MATEJ MINÁČ, režisér  Školou som bol nadšený ešte predtým, ako som tam vôbec nastúpil. Bola vtedy v nádhernej budove stredovekej Academii Istropolitana. Strašne som bol zvedavý, ako ma moji hlavní pedagóvia: vynikajúci režiséri Igor Cieľ a Stanislav Párnický zmenia na režiséra. V tom im pomáhali fantastickí režiséri Štefan Uher, Martin Hollý. Asi to so mňou mali ťažšie, ako [...]

Gerald Lidstone

GERALD LIDSTONE BA MA ATC Dr.h.c FRGS Pozdravujem VŠMU pri príležitosti jej výročia. Je to veľmi unikátne miesto na Slovensku, v Európe a vo svete. Ale tiež, priestor fantázie, plné tvorivosti, nezávislého myslenia a individuality. Všetci študenti, zamestnanci, absolventi, a tiež ja doctor honoris causa, cítia veľký pocit dlhu a hrdosti na to, že sú s touto [...]

X