Zástupcovia VŠMU v RVŠ a ŠRVŠ

Bálint Lovász    – člen ŠRVŠ zvolený študentskou časťou AS VŠMU       – funkčné obdobie: 2016-2018

Pavol Pilař        – člen ŠRVŠ zvolený študentskou časťou AO VŠMU      – funkčné obdobie: 2016-2018

Mário Houdek – člen ŠRVŠ zvolený študentskou časťou AO VŠMU      – funkčné obdobie: 2018-2020