Zástupcovia VŠMU v RVŠ a ŠRVŠ

Matúš Oparty  –  člen ŠRVŠ zvolený študentskou časťou AS VŠMU      – funkčné obdobie: 2018-2020

Mário Houdek – člen ŠRVŠ zvolený študentskou časťou AO VŠMU      – funkčné obdobie: 2018-2020