Zásady volieb do AS

Zásady volieb do AS VŠMU – zo 6. decembra 2017