Zápisnice

PODPORA VYHLÁSENIU RVŠ A ŠRVŠ
PODPORA INICIATÍVY STOJÍME PRI KULTÚRE

2019

AS_VSMU_ZAPISNICA_2019-05-10
Výsledok doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS VŠMU za komoru učiteľov DF VŠMU
AS_VSMU_ZAPISNICA_2019-04-05

2018:
AS_VSMU_ZAPISNICA_2018-11-09
AS_VSMU_ZAPISNICA_2018-10-04
AS_VSMU_ZAPISNICA_2018-05-14
AS_VSMU_ZAPISNICA_2018-03-07

2017:
AS_VSMU_ZAPISNICA_2017-12-06
AS_VSMU_ZAPISNICA_2017-10-18
AS_VSMU_ZAPISNICA_2017-04-18
AS_VSMU_ZAPISNICA_2017-03-22
AS_VSMU_ZAPISNICA_2017-05-19

2016:

Zápisnica z mimoriadneho rokovania AS VŠMU november 2016

Zápisnica z rokovania AS VŠMU zo dňa 26.10.2016

Uznesenia z rokovania AS VŠMU zo dňa 5.5.2016
– Zvukový záznam zo zasadnutia AS zo dňa 05.05.2016

Uznesenia z rokovania AS VŠMU zo dňa 17.3.2016
– Zvukový záznam zo zasadnutia AS zo dňa 17.03.2016

Uznesenia z rokovania AS VŠMU zo dňa 11.02.2016

2015:
Uznesenia z rokovania AS VŠMU zo dňa 21.10.2015
– Zvukový záznam z rokovania AS zo dňa 21.10.2015

Verejná vyhláška o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS VŠMU za komoru učiteľov HTF VŠMU

Uznesenie z rokovania AS VŠMU zo dňa 30.09.2015
– Zvukový záznam z rokovania AS zo dňa 30.09.2015

Majetkové priznanie rektorky VŠMU – doc. Heinzovej
majetkové priznanie
daňové priznanie

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia AS VŠMU zo dňa 01.07.2015
– Zvukový záznam zo zasadnutia AS zo dňa 01.07.2015

List ministrovi – 01.07.2015
List rektorke

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS VŠMU (na podnet prof. D. Buranovského, ArtD.), ktoré sa uskutočnilo 01.07.2015 o 9:00 hod. na Zochovej ulici, miestnosť č. 111

Zápisnica č.3 z rokovania AS VŠMU zo dňa 12.05.2015
– Zvukový záznam z rokovania AS zo dňa 12.05.2015

Správa o činnosti AS VŠMU zo obdobie mandátu 18.03. – 31.12.2014

Zvukový záznam z voľby rektora/ky

Zápisnica č.2 z rokovania AS VŠMU zo dňa 23.04.2015

Zápisnica z rokovania AS VŠMU zo dňa 10.02.2015
– Zvukový záznam z rokovania AS zo dňa 10.02.2015

2014:
Zápisnica č. 5 z rokovania AS VŠMU zo dňa 16.12.2014
– Zvukový záznam z rokovania AS zo dňa 16.12.2014

Zápisnica č. 4 z rokovania AS VŠMU zo dňa 03.12.2014
– Zvukový záznam z rokovania AS zo dňa 03.12.2014

Zápisnica č. 4 z rokovania AS VŠMU zo dňa 10.09.2014

Uznesenia z rokovania AS VŠMU zo dňa 12.05.2014

Zápisnica č. 3 z rokovania AS VŠMU zo dňa 28.04.2014

Zápisnica 3/2014 z 3. zasadnutia AS VŠMU zo dňa 14.04.2014
Zápisnica 2/2014 z 2. zasadnutia odstupujúceho a novozvoleného senátu AS VŠMU zo dňa 27.03.2014

Zápisnica zo zasadnutia odstupujúceho a novozvoleného senátu AS VŠMU zo dňa 19.03.2014

Správa o činnosti AS VŠMU za obdobie mandátu 18.03.2010 – 18.03.2014

Zápisnica AS z pokračovania mimoriadneho zasadnutia 07.03.2014
Zápisnica AS č. 15 zo dňa 07.03.2014
Zápisnica AS z pokračovania mimoriadneho zasadnutia 03.03.2014
Zápisnica AS č. 14 zo dňa 03.03.2014
Zápisnica č. 13 zo zasadnutia AS VŠMU zo dňa 10.02.2014
Zápisnica č. 12 zo zasadnutia AS VŠMU zo dňa 03.02.2014

Nový štatút VŠMU – 23.10.2013
záverečné strany
registrácia štatútu
organizácia VŠMU

2013:
Zápisnica z mimoriadneho zasadania AS VŠMU zo dňa 23.10.2013
Zápisnica č. 11 zo zasadania AS VŠMU zo dňa 16.12.2013
Zápisnica č. 10 zo zasadania AS VŠMU zo dňa 27.11.2013
Zápisnica č. 9 zo zasadania AS VŠMU zo dňa 19.11.2013
Zápisnica č. 8 z pokračujúceho zasadania AS VŠMU zo dňa 23.10.2013
Zápisnica č. 6 z pokračujúceho zasadania AS VŠMU zo dňa 15.10.2013
Zápisnica č. 5 z pokračujúceho zasadania AS VŠMU zo dňa 7.10.2013
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia AS VŠMU, konaného dňa 30.9.2013
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia AS VŠMU, konaného dňa 20.5.2013
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia AS VŠMU, konaného dňa 13.5.2013
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia AS VŠMU, konaného dňa 18.3.2013

2012:
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia AS VŠMU, konaného 21.5.2012
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia AS VŠMU, konaného 16.5.2012
Zápisnica č. 2 z mimoriadneho zasadnutia AS VŠMU, konaného 16.5.2012
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia AS VŠMU, konaného 12.3.2012

2011:
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia AS VŠMU, konaného dňa 27.11.2011
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia AS VŠMU, konaného dňa 17.10.2011
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia AS VŠMU, konaného dňa 9.5.2011
Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie AS VŠMU zo dňa 18.4.2011
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia AS VŠMU, konaného dňa 11.4.2011
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia AS VŠMU, konaného 4.4.2011