Správy o činnosti AS

Výročná správa AS VŠMU za volebné obdobie 2014 – 2018
AS_VSMU_VYROCNA SPRAVA_2016
Správa o činnosti od 18. 3. 2010 do 31. 12. 2015
Správa o činnosti od 18. 3. 2010 do 18. 3. 2014