VŠMU v spolupráci s organizáciou LITA – autorská spoločnosť uvádza sériu prednášok s názornou interaktívnou prezentáciou a diskusiou

  • o novom slovenskom autorskom zákone vrátane jeho novelizácií
  • o praktických aspektoch autorského práva
  • o pripravovanej európskej smernici o autorskom práve v digitálnej ére

Prednášky vedú Mgr. Jana Vozárová,  riaditeľka LITA, Mgr. Magdaléna Debnárová, konzultantka útvaru riaditeľky LITA a Mgr. Lucia Miklasová, LL.M., vedúca licenčného oddelenia LITA.

KEDY: 15. novembra 2018, 10.00 – 13.00 hod.

KDE:   kino Klap – kinosála FTF VŠMU, Svoradova 2 Bratislava

 

VŠMU v Bratislave sa podieľa na podujatí s prispením dotácie na projekt Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte, ktorý bol podporený MŠVVaŠ SR vo výzve z roku 2016 na podporu projektov zameraných na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

 

 

           LITA - Autorská spoločnosť

X