VÝZVA NA ERASMUS+ ŠTUDIJNÝ POBYT AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 11. január 2019   Prihlášku, životopis a motivačný list je potrebné do tohto dátumu doručiť inštitucionálnej koordinátorke (rektorát VŠMU, kancelária č.101,...
27. novembra 20170 DownloadsDownload