Zápisnice vedeckej a umeleckej rady

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady VŠMU, dňa 30.03.2009
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady VŠMU, dňa 07.12.2009
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady VŠMU, dňa 26.04.2010
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady VŠMU, dňa 25.10.2010