Výberové konanie na obsadenie funkcie kvestorviac info

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Výberové konanie – vysokoškolský učitelia na funkčnom mieste  profesor, odborný asistent

Katedra réžie a dramaturgie, Katedra herectva, Katedra bábkarskej tvorby, Katedra scénografie viac info

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Výberové konania na obsadenie funkčného miesta docenta na Katedre tanečnej tvorbyviac info

Výberové konania na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov – docentov – na Katedre strunových a dychových nástrojov a na Katedre skladby a dirigovaniaviac info

Výberové konania na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov – odborných asistentov – na Katedre skladby a dirigovania, na Katedre strunových a dychových nástrojov a na Katedre teórie hudbyviac info

Výberové konanie na miesto výskumného pracovníka v Centre výskumu HTF VŠMU – viac info

Výberové konanie na miesto umeleckého pracovníka v Kancelárii umeleckej produkcie HTF VŠMU – viac info

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Výberové konanie – funkčné miesto docent (Katedra réžie a dramaturgie) – viac info

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Výberové konania na obsadenie fuknčných miest odborných asistentov na Katedre tanečnej tvorbyviac info

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Výberové konanie – funkčné miesto docent (Katedra réžie a dramaturgie) – viac info