Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ventúrska  3 , 813 01 Bratislava
Prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: :
Pokladník/ pokladníčka/
Požadované vzdelanie:
stredné odborné vzdelanie  ekonomické
resp. stredoškolské s maturitou
Osobnostné predpoklady a zručnosti
samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť a lojalita
Podporujúce predpoklady a iné kritéria a znalosti  :
znalosť práce s PC, s pokladňou, ovládanie programu SAP, podvojného účtovníctva-základy
Náplň práce:
Samostatná odborná účtovnícka práca vo finančnej učtárni, práca s pokladňou,  výdaj stravných lístkov, styk s bankou, vedenie pokladničných kníh, výkon výplat externým zamestnancom a výkon iných peňažných výdajov /napr. cestovné / a pod.
Miesto výkonu práce: Bratislava, Ventúrska 3
Plat : podľa platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme,
platová trieda 7/platový stupeň = počet rokov praxe
Termín nástupu:  ihneď
Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte  na mail adresu :
pucikova@vsmu.sk
resp.
Mgr. Mária Púčiková
Personálne oddelenie VŠMU
Ventúrska 3,
813 01 Bratislava
V Bratislave: 23.8.2017