Majetkové priznanie – rektorka Mária Heinzová, doc., Mgr. art., ArtD
ročné zúčtovanie, Mária Heinzová, rok 2015
majetkové priznanie pre AS VŠMU za rok 2015

Majetkové priznanie – rektor doc. Milan Rašla
rok 2013
rok 2012
rok 2011