Majetkové priznanie – rektorka Mária Heinzová, doc., Mgr. art., ArtD
ročné zúčtovanie, Mária Heinzová, rok 2016
majetkové priznanie pre AS VŠMU za rok 2016
ročné zúčtovanie, Mária Heinzová, rok 2015
majetkové priznanie pre AS VŠMU za rok 2015

Majetkové priznanie – rektor doc. Milan Rašla
rok 2013
rok 2012
rok 2011