Členovia správnej rady

Aktuálne zloženie Správnej rady VŠMU

Predseda Správnej rady VŠMU
Ing. Václav Mika

Podpredseda Správnej rady VŠMU
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Členovia:
Ing. Karol Pavlů
Mgr. Zuzana Mistríková
PaedDr. Ing. Štefan Kollárovits
prof. Božidara Turzonovová
PhDr. Mária Mešťánková, PhD.
Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD.
Mgr. art. Mário Kičák
Ing. Ladislav Ondriš
JUDr. Allan Böhm
Ing. Vladimír Kohút
MUDr. Pavel Černák, PhD.
Ing. Erik Ondrejička