Členovia správnej rady

Aktuálne zloženie Správnej rady VŠMU

Predseda Správnej rady VŠMU
Ing. Václav Mika

Členovia:
Ing. Karol Pavlů
PaedDr. Ing. Štefan Kollárovits
prof. Božidara Turzonovová
Ing. Ladislav Ondriš
Ing. Andrej Piovarči, PhD.
Mgr. Jozef Maculák
PhDr. Ivan Hronec
Ing. Tomáš Klepetko
Ing. Vladimír Kohút
MUDr. Pavel Černák, PhD.
Ing. Erik Ondrejička
JUDr. Allan Böhm
Mgr. art. et Ing. Roman Maroš