KATEDRA JAZYKOV VŠMU

Katedra jazykov VŠMU pôsobí na všetkých troch fakultách VŠMU. Jej úlohou je zabezpečovať výučbu odborného jazyka pre študentov, s cieľom podporiť ich mobilitu, ako aj uplatnenie študentov na pracovnom trhu.

KJ VŠMU v súčasnosti zabezpečuje
– výuku anglického, nemeckého, francúzskeho a talianskeho jazyka so zameraním na odbornú jazykovú prípravu
– výuku slovenčiny pre zahraničných študentov VŠMU.

KJ VŠMU pokrýva v rámci svojich možností
– potreby rektorátu a jednotlivých fakúlt v oblasti tlmočenia a prekladu.
– na vyžiadanie fakúlt poskytuje výuku odborného cudzieho jazyka pre pedagógov vyučujúcich v cudzom jazyku.


Nájdete nás:


Vyučujúce KJ VŠMU:

Mgr. Mária VARGOVÁ – francúzsky jazyk – VEDÚCA KJ
m.v@stonline.sk
Rozvrh 2017/2018
Slovak for foreign students – timetable

Mgr. Martina MASARYKOVÁ – taliansky jazyk
mmasarykova@yahoo.it

Rozvrh 2017/2018

Mgr. Judita PŠENEKOVÁ – anglický jazyk
juditapsenekova@centrum.sk

Rozvrh 2017/2018

PhDr. Viera RYBÁROVÁ, CSc. – anglický jazyk
viera.rybarova@gmail.com

Rozvrh 2017/2018

Mgr. Martina ŠIFFALOVIČOVÁ – anglický jazyk
siffalovicova@gmail.com

Rozvrh 2017/2018

Mgr. Alexandra VIKÁROVÁ – nemecký jazyk
vikarova@nextra.sk

Rozvrh 2017/2018