Ekonomické oddelenie

Spojovateľka: Vrátnica na Ventúrskej ul
Tel.: 59301411

Ing. Jana Cibulčíková/ kvestorka / cibulcikova@vsmu.sk
Tel. 59 30 14 70 / Fax: 54 43 25 79

Daniela Poláčeková / sekretariát / polacekova@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 64/ Fax: 54 43 25 79

Mgr. Rastislav Rosival / rozpočet, PAM / rosival@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 56

Denisa Zacharová/ mzdová účtareň / vanik@vsmu.sk
Tel.:59 30 14 55

Mgr. Eva Juklová / finančná učtáreň / juklova@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 54

Darina Ryšavá / finančná učtáreň / rysava@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 58

Eva Šafáriková / finančná učtáreň / safarikova@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 57

Katarína Božingová / pokladňa / bozingova@vsmu.sk
Tel.:59 30 14 59

Ingrid Borsodyová / CP, štipendiá / borsodyova@vsmu.sk
Tel: 59 30 14 42

Mgr. Alena Škorvagová / evidencia majetku / skorvagova@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 48

Darina Ambrózyová / VO a inv. činnosť / ambrozyova@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 51

Zuzana Polčáková / podateľňa / polcakova@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 13

Ing. Ján Habaj / ved.prevádzky / habaj@vsmu.sk
Tel.: 59 30 14 49