Kontakty


Post title Rektorát / Kvestorát Pracovisko/Funkcia E-mail Telefón
Darina Ambrozyová Rektorát VŠMU invest.referent ambrozyova@vsmu.sk 59301451
Ing. Dalibor Ardamica Rektorát VŠMU prevádz./upratovač 509
Mgr. Ingrid Barteková Rektorát / Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU riaditeľka knižnice bartekova@vsmu.sk 259,303,515
Rastislav Blaho Rektorát / Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU Výpož. služby/kniž.-inform. pracovník r.blaho@vsmu.sk 259,303,518
Ingrid Boršodyová Rektorát VŠMU zarhr.ref. borsodyova@vsmu.sk 59301442
Jana Botlóová Rektorát VŠMU prevádz./upratovačka 561
RNDr. Jan Braun Rektorát / Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU Správa EIZ a služieb/informatik braun@vsmu.sk 259,303,513
RNDr. Pavel Bukoven Rektorát VŠMU informatik bukoven@vsmu.sk 59301415
Mgr. Ladislav Bulla Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 511
prof. Mgr. art. Daniel Buranovský ArtD. Rektorát VŠMU prorektor pre rozvoj, výskum a umeleckú činnosť buranovsky@vsmu.sk 59301414
Mgr. Helena Cápová Rektorát VŠMU ref. zahraničných vzťahov ic@vsmu.sk 59301460
Gabriela Chrvalová Rektorát / Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU Katalogizácia, EPČ/kniž.-inform. pracovník chrvalova@vsmu.sk 259,303,528
Ing. Jana Cibulčíková Rektorát VŠMU kvestor VŠMU cibulcikova@vsmu.sk 59301470
Anna Čonková Rektorát VŠMU prevádz./upratovačka 509
Mgr. art. Martin Čuvaj ArtD. Rektorát VŠMU prorektor pre vzdelávanie cuvaj@vsmu.sk 59301444
Lívia Ečeryová Rektorát / Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU Akvizícia/kniž.-inform. pracovník eceryova@vsmu.sk 259,303,532
Beata Gajdošová Rektorát VŠMU prevádz./upratovačka
Ing. Ján Habaj Rektorát VŠMU Prevádzkové / vedúci habaj@vsmu.sk 259,301,449
doc. Mgr. art. Mária Heinzová ArtD. Rektorát VŠMU rektorka VŠMU rektor@vsmu.sk 59301446
Marcela Horváthová Rektorát VŠMU prevádz./upratovačka 509
Jakšová Katarína Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 59301411
Mgr. Eva Juklová Rektorát VŠMU vedúci odd.fin.účtárne juklova@smu.sk 59301454
Ján Kalafus Rektorát VŠMU prevádz./vodič 595
Ing. Viliam Kartík Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 511
Ivan Kohút Rektorát VŠMU prevádz./údržbár-kurič 527
Mgr. Valéria Koszoruová Rektorát VŠMU editorka koszoruova@vsmu.sk 59303512
Silvia Krajčovičová Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 500
Darina Krihová-Ivanická Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 561
Miroslav Kubica Rektorát VŠMU prevádz./upratovač
Katarína Kuniková Rektorát VŠMU prevádz./upratovačka 509
Natalia Kuzmová Rektorát VŠMU sekretariát rektorky kuzmova@vsmu.sk 59301421
Michal Lehotský Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 511
Bc. Natália Maglenová Rektorát / Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU Správa EIZ a služieb, DF/kniž.-inform. pracovník maglenova@vsmu.sk 259,303,513
Andrea Martincová Rektorát VŠMU prevádz./upratovačka 509
Mgr. art. Martina Masaryková ArtD. Katedra jazykov asistentka mmasarykova@yahoo.it 259301423
Vladimír Mikula Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 511
RNDr. Michal Mojžiš Rektorát VŠMU editor
Emil Molnár Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 511
Alžbeta Mundoková Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 411
Ján Murčo Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 511
Ing. Peter Nevedel Rektorát VŠMU prevádz./údržbár-kurič 527
Marta Ornyiová Rektorát VŠMU prevádz./upratovačka 561
Pavol Pajbach Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 511
Daniela Poláčeková Rektorát VŠMU sekretariát kvestora polacekova@vsmu.sk 59301464
Henrieta Poláková Rektorát VŠMU prevádz./upratovačka 259,303,509
Zuzana Polčáková Rektorát VŠMU podateľňa polacakova@vsmu.sk 59301413
Ľudmila Popíková Rektorát / Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU Katalogizácia/kniž.-inform. pracovník popikova@vsmu.sk 259,303,532
Dagmar Prelovská Rektorát VŠMU prevádz./upratovačka 561
Mgr. Judita Pšeneková Katedra jazykov asistentka juditapsenekova@centrum.sk 259301416
Mgr. Mária Púčiková Rektorát VŠMU personalista pucikova@vsmu.sk 59301450
Mgr. Bc. Ján Roháč Rektorát VŠMU koord. pre štud. so špecif. potrebami; správa arch. rohac@vsmu.sk 59301440
Mgr. Rastislav Rosival Rektorát VŠMU vedúci odd.PAM rosival@vsmu.sk 59301456
Mgr. Viera Rybárová CSc. Katedra jazykov odborná asistentka viera.rybarova@gmail.com 259301416
Darina Ryšavá Rektorát VŠMU fin.účtovník. rysava@vsmu.sk 59301458
Eva Šafáriková Rektorát VŠMU fin.účtovník. safarikova@vsmu.sk 59301457
Rozália Sebestyénová Rektorát VŠMU prevádz./upratovačka
Mgr. Martinka Šiffalovičová Dr. phil. Katedra jazykov asistentka siffalovicova@gmail.com 259301416
Ing. Štefan Šimek Rektorát VŠMU bezpeč. a pož. technik simek@vsmu.sk 59301429
Eliška Šimlovičová Rektorát VŠMU prevádz./upratovačka
Mgr. Alena Škorvagová Rektorát VŠMU ref.evid.spravy majetku skorvagova@vsmu.sk 59301448
Ján Slovenčák Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 511
Ivan Šteigar Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 511
Janka Štúrová Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 561
Helena Suchovská Rektorát VŠMU prevádz./upratovačka
Iveta Tichá Rektorát / Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU Mediatéka,EUČ/kniž.-inform. pracovník ticha@vsmu.sk 259,303,517
Dana Trčálková Rektorát VŠMU prevádz./upratovačka
Mgr. Katarína Trnavská Rektorát / Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU Výpož. služby/kniž.-inform. pracovník trnavska@vsmu.sk 259,303,518
Miloš Vaník Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 259,303,500
Mgr. Mária Vargová Katedra jazykov asistentka / vedúca katedry  vargova@vsmu.sk 259301423
Jarmila Vengrínová Rektorát VŠMU prevádz./ vrátnik-informátor 411
Mgr. Jana Veselská Rektorát / Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU Výpož. služby/kniž.-inform. pracovník veselska@vsmu.sk 259,303,519
Mgr. Alexandra Vikárová Katedra jazykov asistentka vikarova@nextra.sk 259301416
doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová Rektorát VŠMU prorektorka pre zahr., projekt. činn. a styk s verejn. waradzinova@vsmu.sk 59301462, 0903 430 427
Denisa Zacharová Rektorát VŠMU mzdova učtáreň zacharova@vsmu.sk 59301455