Erasmus charta VŠMU

 Erasmus charta  pre vysokoškolské  vzdelávanie  umožňuje  VŠMU  zapojiť sa  do aktivít programu Erasmus +. Charta má platnosť 7 rokov.