pi_hlavicka

18. ročník medzinárodného festivalu divadelných škôl sa bude konať 18. až 23. júna 2010 v Bratislave.


Istropolitana Projekt je jedným z divadelných festivalov v priestore strednej Európy, ktorý na pôde VŠMU v pravidelných 2-ročných intervaloch prezentuje to najlepšie, čo v oblasti divadelného umenia vzniklo na úrovni tvorivej činnosti študentov vysokých divadelných škôl.
Dôležitým aspektom inscenácií uvádzaných na festivale Istropolitana Projekt 2010 je ich komunikatívnosť. Istropolitana nie je len prehliadkou približujúcou charakter divadla krajiny svojho pôvodu, je zároveň prostriedkom spoznania tvorivých a učebných procesov na školách, a to i prostredníctvom workshopov a diskusií.