Zástupcovia VŠMU v RVŠ a ŠRVŠ

Bálint Lovász – člen ŠRVŠ zvolený študentskou časťou AS VŠMU       – funkčné obdobie: 2016-2018

Pavol Pilař      – člen ŠRVŠ zvolený študentskou časťou AO VŠMU      – funkčné obdobie: 2016-2018