Zásady volieb do AS

Zásady volieb do AS VŠMU – z 5.mája 2016