Predsedníčka AS:
Mgr. Mária Vargová

Podpredsedovia AS:
doc. František Pergler, ArtD.
Ing. Pavol Pilař

Za komoru učiteľov:
doc. František Pergler, ArtD.
prof. Boris Lenko, ArtD.
doc. Hana Bandová, ArtD.,
doc. Vladimír Malík, ArtD.
doc. Leo Štefankovič, ArtD.
Mgr. art. Michal Vajdička
prof. Peter Pavlac
MgA. Marica Mikulová
Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.

Za komoru umelecko-výskumných pracovníkov,
odborných pracovníkov a katedru jazykov:
Mgr. Ján Roháč
Mgr. Mária Vargová
Mgr. Vladimír Slaninka

Za komoru študentov:
Bálint Lovász
Mgr. Matúš Ivan
Kristína Schnirzová
Mgr. art. Ondrej Synak
Ing. Pavol Pilař
Michal Vidan