Predsedníčka AS:
Mgr. Mária Vargová

Podpredsedovia AS:
doc. František Pergler, ArtD.
Ing. Pavol Pilař

Za komoru učiteľov:
doc. František Pergler, ArtD.
prof. Boris Lenko, ArtD.
doc. Hana Bandová, ArtD.,
doc. Vladimír Malík, ArtD.
doc. Richard Žolko ArtD.
Mgr. art. Michal Vajdička
prof. Peter Pavlac
MgA. Marica Mikulová
Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.

Za komoru umelecko-výskumných pracovníkov,
odborných pracovníkov a katedru jazykov:
Mgr. Ján Roháč
Mgr. Mária Vargová
Mgr. Vladimír Slaninka

Za komoru študentov:
Bálint Lovász
Mgr. Matúš Ivan
Romana Bédiová
Miroslava Durná
Ing. Pavol Pilař