Vážení páni, vážené dámy, týmto si vás dovoľujem pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktoré sa uskutoční

6. 12. 2017 o 9:00, na Zochovej 1,  v zasadačke č. 111 HTF VŠMU.


HOSTIA:

JUDr. Ingrid Vaculčíková

PROGRAM:

1. Rokovanie o návrhu Zásad volieb do AS VŠMU
2. Rôzne

Prílohy:
• Prehľadná tabuľka súčasného stavu v počtoch a zadelení členov AS VŠMU
• Návrh č. 1 na zmenu v ZV do AS VŠMU
• Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu VŠMU k 1. Zmenenému Návrhu
• Návrh č. 2 na zmenu v ZV do AS VŠMU
• Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu VŠMU k 2. Zmenenému Návrhu

V Bratislave, 20. novembra 2017

Mgr. Mária Vargová, predsedníčka AS VŠMU