Erasmus+ a SAIA – možnosti štipendií na mobility a stáže

Milí študenti a doktorandi,
14. 11. 2017 od 13,30 hod. sa v Kinosále FTF (kino Klap) uskutoční informačné stretnutie ohľadom možností získania štipendií na mobility a stáže v rámci programov Erasmus+ a SAIA.