Veľký úspech študenta VŠMU Borisa Prýgla na prestížnych speváckych súťažiach Hans Gabor Belvedere (Moskva, RU) a Operalia Plácida Dominga (Astana, KCH)

Študenti Katedry spevu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU patria k medzinárodnej interpretačnej špičke, získavajú ocenenia, čím potvrdzujú kvalitu speváckej školy na Slovensku.

Je nám cťou oznámiť, že ďalším oceneným čerstvým absolventom VŠMU je BORIS PRÝGL (24, basbarytón) , ktorý začiatkom júla promoval s Cenou rektorky VŠMU doc. M. Heinzovej, ArtD. Za mimoriadne študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu VŠMU v zahraničí, a zároveň bol prijatý na interné doktorandské štúdium k prof. Petrovi Mikulášovi, ArtD.

Na Hans Gabor Belvedere (http://www.belvedere-competition.com/about/), tento rok konanom v Moskve, sa Boris dostal medzi finalistov, získal Cenu Deutsche Oper am Rheim v Düsseldorfe, a tiež ponuky z operných domov v Erfurte (SRN) a Houstone (USA).

Na v sobotu skončenej prestížnej súťaži pre spevácke talenty do 32 rokov – Operalia 2017 Plácida Dominga (http://www.operaliacompetition.org/), konanej tento rok
v Astane (Kazachstan) – si „vyspieval“ talentovaný a charizmatický čerstvý absolvent a čerstvý doktorand Katedry spevu HTF VŠMU nielen Cenu Birgit Nilsson, udeľovanú za mimoriadnu interpretáciu diel Richarda Wagnera a Richarda Straussa, ale aj osobné pozvanie od Plácida Dominga na účinkovanie do opery v Los Angeles v sezóne 2018/2019, ktoré Boris hneď prijal, ako aj účinkovanie na výročnom predstavení Dona Giovanniho v Stavovskom divadle v Prahe v 2018 v postave Leporella (pod patronátom P. Dominga).

„Z krátkeho telefonického  rozhovoru s Borisom  som vyrozumel,  že  mu  cena zo súťaže Operalia 2017   umožní    účinkovať  v Opernom štúdiu  pod záštitou Plácida Dominga. Samozrejme,  som   po jeho návrate zvedavý na podrobnosti a atmosféru v Astane. Veľmi sa z Borisa teším,  je to talentovaný mladý umelec,  s veľkým zmyslom pre precíznosť a kvalitné naštudovanie interpretovaných diel. Verím, že  ho tento úspech   povedie k špičkovej profesionalite,“ vyjadril sa k jeho úspechu jeho pedagóg prof. Mgr. art.  Peter Mikuláš, ArtD.

V Bratislave, dňa 31. 7. 2017

Pre viac info:
doc. Svetlana Waradzinová, prorektorka pre zahraničie a projektovú činnosť VŠMU
waradzinova@vsmu.sk, +421 903 430427


Boris Prýgl
 (24) sa zúčastnil viacerých speváckych súťaží, zvíťazil na Medzinárodnej súťaži Pražský spevák, Duškovej speváckej súťaži Mozartovej obce a Speváckej súťaži Olomouc. Za svoje úspechy vďačí pedagogičkám Oľge Plhalovej, Zlatici Livorovej a Blanke Juhaňákovej. Od septembra 2012 študuje operný spev na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave v triede profesora Petra Mikuláša. V lete 2013 absolvoval Majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského v Piešťanoch a Majstrovské spevácke kurzy Dagmar Livorovej vo Veľkej Bíteši.

Realizoval množstvo sólistických a ansámblových vystúpení doma i v zahraničí. Ako sólista spolupracoval so Slovenskou filharmóniou. V roku 2014 spieval rolu Záhradníka v Mozartovej opere Figarova svadba a absolvoval ďalšie spevácke a herecké majstrovské kurzy. Stal sa hosťujúcim sólistom Opery SND, kde debutoval v hudobnej dráme Salome od Richarda Straussa ako Nazaretčan a Žid. V tom istom roku stvárnil postavu Satana v opere Slzy noža (B. Martinů) na predstavení VŠMU, a v Opere SND sa po prvýkrát predstavil ako Leporello v Mozartovom Donovi Giovannim. Zakrátko do jeho repertoáru pribudla úloha Dona Basilia v opere Barbier zo Sevilly. Nedávno získal Cenu Národného divadla v Prahe, Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, ale tiež Festivalu Pražská jar, Českého rozhlasu, Cenu Viléma Zítka, Gustava Mahlera i Cenu dirigenta Františka Drsa na päťdesiatom ročníku Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. V súčasnosti sa pripravuje na celý rad sólistických recitálov a koncertov nadväzujúcich na vyššie uvedené úspechy – a tiež na rolu Dona Fernanda v opere Fidelio a potom na úlohu Pietra vo Verdiho diele Simon Boccanegra na doskách Opery SND. (zdroj: operaplus.cz, 30. 07. 2017)


© Nachtigall Artists