proces výroby animovaného seriálu a dlhometrážneho filmu

V mene Asociácie producentov animovaného filmu , Festivalu FEST ANČA a FTF VŠMU Vás srdečne pozývame na MASTERCLASS venovaný realizácii 3D animovanej produkcie v našich i svetových podmienkach.

Uskutoční sa 23.3. a 24.3. 2017 od 9.30 hod. v kinosále BARCO.

Program:

Hostia:
Viac nájdete v pozvánke a na stránke:
http://www.apaf.sk/masterclass/

Tešíme sa na Vašu účasť.
Prosíme, aby ste ju nahlásili na info@apaf.sk