Harmonogram bakalárskych prijímacích skúšok na FTF VŠMU

Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, že na TOMTO LINKU nájdu kompletné informácie.